Цени на услугата
Услугите които предлагаме включват:
  • 1. Препоръчване, намиране и купуване на търсения от Вас продукт на най-ниска цена. Вашата цена, ще бъде намалена в съответствие, ако успеем да намерим желания от Вас продукт на по-ниска цена от Вас.
  • 2. Преопаковане на Вашите продукти, ако опаковките не са подходящи за изпращане.
  • 3. Изпращане на избраните от Вас продукти по избраните от Вас пощенски услуги.

Цената на услугата се изчислява като:
  • 1. 15% от цената на продуктите за обща стойност по малко от $500.00. Минималната цена на услугата е 20$.
  • 2. 10% когато обща стойност на продуктите е по-голяма от $500.00.