Митническа информация
При наличие на митнически разходи в България, те се поемат от получателя. Повече информация за това дали вашата стока подлежи на обмитяване и колко процента ще бъде митото може да намерите на страницата на Агенция "Митници" и по-точно митническа тарифа. Ако срещнете затруднения при изчисляването на евентуално мито за вашата стока, то моля съвржете се с нас.